Home

Tot 1 januari 2018 bood de Stichting Strafrechtpraktijk (SSP) de Profileringscursus en de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan, in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) van de Faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Deze opleidingen, bedoeld voor advocaten die zich na hun stage willen specialiseren in het strafrecht, worden thans rechtstreeks en zonder bemoeienis van de SSP aangeboden door het WPI. Voor informatie over die opleidingen kunt u terecht op de website van het WPI.

Deze verandering houdt verband met ontwikkelingen in het totaalaanbod van opleidingen en de gewijzigde toelatingsvoorwaarden van de NVSA.