Home

Opleidingen

De Stichting Strafrechtpraktijk (SSP) biedt de Profileringscursus en de Opleiding Specialisatie Strafrecht aan in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen (WPI) van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Deze op elkaar afgestemde opleidingen zijn bedoeld voor advocaten die zich na hun stage willen specialiseren in het strafrecht. Sinds 2011 wordt ook de Opleiding Specialisatie Jeugdrecht gegeven.

Op deze website vindt u meer informatie over de

 

Over de Stichting Strafrechtpraktijk

De SSP is in 1975 door de Nederlandse orde van advocaten opgericht om de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur te bevorderen. Dat was in een tijd dat er een (dreigende) leemte was in de rechtshulpverlening in strafzaken aan onvermogenden, en dat de sociale rechtshulp verenigd in ‘advokatenkollektieven’ in opkomst was.

lees verder