Opleiding Specialisatie Jeugdrecht

De Stichting Strafrechtpraktijk organiseert de Opleiding Specialisatie Jeugdrecht in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

De Opleiding Specialisatie Jeugdrecht start ieder jaar in maand april en wordt afgesloten in de maand november. De opleiding omvat 10 dagdelen van elk 3,5 uur, die telkens om 18:00 uur aanvangen. Het geheel volgen van de opleiding levert 30 opleidingspunten op. De kandidaten dienen in het bezit te zijn van een stageverklaring en aantoonbare belangstelling voor het jeugdrecht.

Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan het Nederlands jeugdrecht in brede zin (civiel en strafrecht). Aan de orde komen de positie van de minderjarige binnen het (inter)nationale familie- en jeugdrecht; het jeugdbeschermingsrecht; de organisatie van de jeugdzorg en de Wet op de jeugdzorg; gesloten jeugdzorg; jeugdstrafrecht; justitiële jeugdinrichtingen; capita selecta/actualiteiten. Ook wordt aandacht besteed aan communiceren met adolescenten en de rol van ouders binnen het jeugdrecht.

Tijdens iedere bijeenkomst zullen in principe twee à drie docenten aanwezig zijn, te weten een advocaat c.q. lid van de rechterlijke macht c.q. wetenschapper van één van de universiteiten, die een ruime (praktijk)ervaring op het betreffende terrein heeft opgebouwd. Daarnaast is namens het Willem Pompe Instituut de coördinator altijd aanwezig. Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op twintig.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van – voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekte – opdrachten, die ter correctie aan de docent(en) te worden toegestuurd. De resultaten worden beoordeeld (voldoende/onvoldoende) en tijdens de bijeenkomsten besproken. Het doel van een dergelijke intensieve voorbereiding is het optimaliseren van het rendement van de opleiding. Het is dan ook, met name voor de deelnemers, doch ook voor de docenten, van essentieel belang dat aan dit vereiste serieus aandacht wordt besteed.

U kunt hier de aanmeldformulieren opvragen.