Opleiding Specialisatie Strafrecht

De Stichting Strafrechtpraktijk organiseert de Opleiding Specialisatie Strafrecht in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

De Opleiding Specialisatie Strafrecht beslaat 20 dagdelen van 3 uur en wordt ’s avonds gegeven (vanaf 17:30 uur). Als u de opleiding geheel volgt, kunt u 60 opleidingspunten behalen, waarmee u kunt voldoen aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten. Het met succes volgen van deze cursus geldt als één van de voorwaarden voor toetreding als lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

De kandidaat-deelnemer dient in elk geval te voldoen aan de navolgende criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan de opleiding:

De kandidaat beschikt over een stageverklaring en heeft aantoonbaar meer dan vier jaar strafrechtervaring als advocaat en heeft de Profileringscursus of een daarmee gelijk te stellen cursus gevolgd

of

De kandidaat beschikt over een stageverklaring en heeft aantoonbaar meer dan acht jaar strafrechtervaring als advocaat en heeft in de voorafgaande twee jaar een VSO cursus strafrecht (waarmee in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn behaald) of andere strafrechtcursussen gevolgd waarmee in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn behaald;

De cursus bestaat uit vijf onderwijsblokken. Tijdens de cursus wordt ruimschoots aandacht besteed aan:

  • het Nederlands strafprocesrecht (cursusblok I, negen bijeenkomsten: tenlastelegging, bewijsrecht, exceptieve verweren, rechtsmiddelen en cassatietechniek, gedragsrecht, dwangmiddelen (2x), voordeelontneming),
  • executierecht (cursusblok II, twee bijeenkomsten: penitentiair recht en schadevergoeding, tbs, jeugdsancties),
  • bijzonder strafrecht (cursusblok III, twee bijeenkomsten: formeel en materieel),
  • grensoverschrijdende aspecten van het strafproces (cursusblok IV, vier bijeenkomsten: Europees strafrecht, internationaal strafrecht (2x), EVRM),
  • strategie en getuigenverhoor (cursusblok V, drie bijeenkomsten: strategie en getuigenverhoor (2x) en recente wetgeving en beleid).

Tijdens iedere bijeenkomst zijn in principe twee docenten aanwezig, te weten een medewerker van het Willem Pompe Instituut die op het aan de orde zijnde thema deskundig is, en een advocaat, lid van de rechterlijke macht of wetenschapper van één van de andere universiteiten, die een ruime ervaring op het desbetreffende terrein heeft.

Het aantal deelnemers is maximaal tweeëntwintig. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en de bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden. Deze voorbereiding bestaat uit het beantwoorden van – voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekte – opdrachten. De schriftelijke beantwoording dient in de regel op de donderdag voorafgaand aan de desbetreffende bijeenkomst ter correctie aan de docent(en) te worden toegestuurd. De resultaten worden beoordeeld en tijdens de bijeenkomsten besproken.

Benodigde formulieren om u aan te melden voor de Opleiding Specialisatie Strafrecht:
ssp_2_opleiding_specialisatie_strafrecht_aanmeldingsformulier
ssp_3_oss_formulier_overzicht_gevolgde_cursussen_opleidingen

Programma Opleiding Specialisatie Strafrecht 2017-2018:
Studiehandleiding Specialisatie 2017-2018 Def