Opleiding Specialisatie Strafrecht

Vanaf september 2018 zet het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de afdeling Executive onderwijs van deze faculteit (m.walraven@uu.nl; 030-2539178) de organisatie voort van de Opleiding Specialisatie Strafrecht die zij al sinds 1989 jaarlijks organiseert en waaraan vele strafrechtadvocaten in de loop van jaren hebben deelgenomen.

De Opleiding Specialisatie Strafrecht wordt ingekort en beslaat vanaf september 2018 17 bijeenkomsten van 3 uur en wordt op maandagavonden gegeven (vanaf 18:00 uur tot uiterlijk 21:30 uur met een pauze rond 19:30 uur). Per bijgewoonde bijeenkomst ontvangt u 3 (juridische) PO-punten. Omdat de opleiding loopt van september tot en met juni kunnen de PO-punten over twee kalenderjaren worden verdeeld en kunnen overschotpunten uit het tweede kalenderjaar worden gebruikt als compensatie tot een maximum van 10 punten voor het daaropvolgende jaar (artikel 4.4. Verordening op de Advocatuur). Als u deze opleiding geheel volgt, kunt u 51 opleidingspunten behalen, waarmee u kunt voldoen aan de opleidingseisen van de Nederlandse Orde van Advocaten over twee kalenderjaren. Het met succes volgen van deze cursus geldt als één van de voorwaarden voor toetreding als lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

De kandidaat-deelnemer dient in elk geval te voldoen aan de navolgende criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan de opleiding:

De kandidaat beschikt over een stageverklaring en heeft aantoonbaar meer dan vier jaar strafrechtervaring als advocaat en heeft de Profileringscursus of een daarmee gelijk te stellen cursus (de ‘Leergang Strafrechtelijk Bewijsrecht’ van de VU) gevolgd

of

De kandidaat beschikt over een stageverklaring en heeft aantoonbaar meer dan acht jaar strafrechtervaring als advocaat en heeft in de voorafgaande twee jaar een VSO cursus strafrecht (waarmee in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn behaald) of andere strafrechtcursussen gevolgd waarmee in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn behaald;

De Opleiding bestaat uit vijf onderwijsblokken. Tijdens de opleiding wordt ruimschoots aandacht besteed aan:

  •  het Nederlands strafprocesrecht: bijeenkomsten: tenlastelegging, bewijsrecht (2x), exceptieve verweren, rechtsmiddelen en cassatietechniek, gedragsrecht, dwangmiddelen (2x), voordeelontneming, jeugdstraf(proces)recht;
  •  bijeenkomsten: penitentiair recht (samen met jeugdstraf(proces)recht) en tbs;
  •  bijeenkomst bijzonder strafrecht materieel en formeel;
  •  grensoverschrijdende aspecten van het strafproces: bijeenkomsten Europees strafrecht (2x) en Internationaal samenwerking;
  • materieel strafrecht: twee bijeenkomsten
                                                                                                                                                                                            Tijdens iedere bijeenkomst zijn in principe twee docenten aanwezig, te weten een medewerker van het Willem Pompe Instituut die op het aan de orde zijnde thema deskundig is, en een ervaren advocaat, lid van de rechterlijke macht of wetenschapper van één van de andere universiteiten, die een ruime ervaring op het desbetreffende terrein heeft.
                                                                                                                                                                                              Het aantal deelnemers is maximaal tweeëntwintig. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de opgegeven literatuur bestuderen en een aantal bijeenkomsten schriftelijk voorbereiden door middel van het uitwerken van een aantal huiswerkvragen. De schriftelijke beantwoording dient in de regel op de donderdag voorafgaand aan de desbetreffende bijeenkomst ter correctie aan de docent(en) te worden toegestuurd. De docent beoordeelt de uitwerking met een voldoende of onvoldoende. De huiswerkopdrachten worden tijdens de bijeenkomst besproken.

 

De kosten van de Opleiding Specialisatie Strafrecht zijn voor 2018-2019  € 4.950,–
(er wordt geen BTW berekend).

Benodigde formulieren om u aan te melden voor de Opleiding Specialisatie Strafrecht:

ssp_2_opleiding_specialisatie_strafrecht_aanmeldingsformulier

ssp_3_oss_formulier_overzicht_gevolgde_cursussen_opleidingen