Profileringscursus

De Stichting Strafrechtpraktijk organiseert de Profileringscursus in samenwerking met het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de faculteit Recht, Economie en Organisatie van de Universiteit Utrecht (WPI). De Profileringscursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie Opleiding Strafrecht en bestaat uit 5 bijeenkomsten op woensdagen van 16.00 – 21.00 uur gedurende drie maanden. De cursus wordt soms in het voorjaar gegeven en soms in de herfst. Dit jaar wordt de cursus in het najaar aangeboden.

De cursusdata voor de Profileringscursus voor het jaar 2018 zijn:

Woensdag 26 september 2018
Woensdag 10 oktober 2018
Woensdag 24 oktober 2018
Woensdag 7 november 2018
Woensdag 21 november 2018

Als u alle bijeenkomsten bijwoont, kunt u 20 opleidingspunten behalen, waarmee u kunt voldoen aan de opleidingseisen van de Nederlandse orde van advocaten.

Vrijwel het hele spectrum van het straf(proces)recht wordt aan de hand van recente jurisprudentie besproken door prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen, dan wel een aan het WPI verbonden docent. Vanaf de tweede bijeenkomst bereiden de deelnemers de bespreking van een uitspraak voor. Deelnemers ontvangen readers met recente jurisprudentie.

Om de Profileringscursus te kunnen volgen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

a) U beschikt over een stageverklaring, heeft aantoonbaar drie of meer jaar strafrechtervaring als advocaat, en heeft in de voorgaande twee jaar een VSO-cursus strafrecht gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven of andere strafrechtcursussen gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven;
b) U heeft zich aangemeld door middel van het formulier Aanmelding Profileringscursus Strafrecht, welke u hieronder aantreft.

Benodigde formulieren om u aan te melden voor de Profileringscursus:
ssp_2_profileringscursus_strafrecht_aanmeldingsformulier
ssp_3_profileringscursus_strafrecht_formulier-overzicht-gevolgde-cursussen-opleidingen