Over ons

De SSP is in 1975 door de Nederlandse orde van advocaten opgericht om de kwaliteit van de strafrechtadvocatuur te bevorderen. Dat was in een tijd dat er een (dreigende) leemte was in de rechtshulpverlening in strafzaken aan onvermogenden, en dat de sociale rechtshulp verenigd in ‘advokatenkollektieven’ in opkomst was. In die tijd is de ontwikkeling van het strafrecht als professioneel specialisme in gang gezet. De Stichting had in de beginjaren enkele advocaten in dienst om strafrechtspecialisten op te leiden. Dat zijn gerenommeerde strafrechtadvocaten geworden, die het eerste gespecialiseerde strafrechtkantoor hebben opgezet. Tegenwoordig is het strafrecht een volwaardig en veel beoefend specialisme en is er een stelsel voor gefinancierde rechtsbijstand voor onvermogenden. In dit kader verzorgt de SSP sinds 1990, samen met het Willem Pompe Instituut, strafrechtopleidingen. Het WPI is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende opleidingsinstelling. Het actuele opleidingsaanbod vindt u hier.